Fria Tidningar följer Personuppgiftslagen (PUL) | Fria.Nu

Fria Tidningar följer Personuppgiftslagen (PUL)

När du beställer en prenumeration här på Fria Tidningars webbplats lämnar du uppgifter om dig själv som vi sparar i vår databas.

Fria Tidningar behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning. Genom att registrera dina personuppgifter samtycker du till att Fria Tidningar ekonomisk förening, i egenskap av personuppgiftsansvarig, använder uppgifterna för att kunna kontakta dig med information om din prenumeration. Detta gäller även dig som beställer en provprenumeration till dig själv eller någon annan.

Vi kan behöva kontakta dig om det till exempel är problem med distributionen till din adress.

Dina personuppgifter används för att fullgöra Fria Tidningars åtaganden gentemot dig som kund.

Begäran om registerutdrag

Du har rätt att få information om hur Fria Tidningar behandlar dina personuppgifter. Detta görs genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran till Fria Tidningar.

Brevet skickas till:
Fria Tidningar, ek. för.
Kundtjänst
Box 2034
128 21 Skarpnäck


 

© 2022 Fria.Nu