Prenumerationsvillkor | Fria.Nu

Prenumerationsvillkor

Prenumerationstid
Alla prenumerationer på Fria Tidningar är tidsbestämda. Inför utgående prenumerationstid skickas förnyelseavi ut. Inbetalas inte denna stängs prenumerationen automatiskt av i enlighet med betald period. Prenumerationer som betalas en månad i förskott med autogiro är löpande fram till uppsägning. 

Utgivning
Fria Tidningen utkommer med 100 nummer per år. Stockholms Fria, Göteborgs Fria, Landets Fria och Sesam utkommer med 50 nummer per år vardera.

Adressändring
Tillfällig eller permanent adressändring är kostnadsfri inom Sverige. Vid adressändring till utlandet, se Utlandsprenumeration nedan. För att garantera prenumerationsförändring ska den vara Fria Tidningar tillhanda två veckor innan önskat datum.

Uppehåll
Ett uppehåll ska vara Fria Tidningar tillhanda två veckor innan för att garanterat gå igenom vid önskat datum. Ett tillfälligt uppehåll måste vara på minst två veckor.  Ett uppehåll kan maximalt hållas under 12 månader i följd.

Leverans
Fria Tidningars strävan är att tidningarna ska levereras utan störningar. En absolut garanti kan inte utställas och vi ber dig som läsare att kontakta oss vid eventuella störningar i distributionen. Fria Tidningars ekonomiska ansvar sträcker sig till de av dig anmälda uteblivna tidningar och deras kostnad, innebärandes förlängning av prenumerationen med lika många dagar tidningarna uteblivit. Reklamation av utebliven tidning ska vara Fria Tidningar tillhanda inom två veckor.

Utlandsprenumeration
Vid prenumeration av Fria Tidningar till utlandet tillkommer extra portoavgift.
Fria Tidningar reserverar sig för transporter och lokala distributionsproblem i mottagarlandet. Vid pdf-prenumeration till utlandet tillkommer ingen extra portoavgift.

Kontakt med Fria Tidningar
Förändringar i prenumerationen gör du enklast genom att kontakta vår prenumerations- och distributionsavdelning. Du behöver ha ditt abonnent- eller kundnummer tillhands, vilket du hittar på avin.

Kontaktuppgifter och telefontider

© 2022 Fria.Nu